Is dansen een sport? Waarom? - Vijfsterrensport (2024)

De fysiek veeleisende activiteit van dansen mag niet worden genegeerd in de moordende industrie. Omdat dans doorgaans niet als een sport wordt beschouwd, worden dansers vaak ondergewaardeerd.Dus, is dansen een sport? Vanwege de hoge mate van coördinatie en fysieke inspanning die nodig is, is dansen zonder twijfel een sport.Neem even de tijd om dit artikel te lezen en na te denken over de redenen waarom dansen een sport is.

Inhoudsopgave

Is dans een sport?

Enkele van 's werelds meest getalenteerde en atletische mensen zijn dansers. Bovendien hebben ze een felle rivaliteit. Dans is een sport erkend door het Internationaal Olympisch Comité.

Om een ​​professionele danser te worden, moet je je vak vele jaren oefenen en elke dag uren besteden. Het vereist veel fysieke kracht en uithoudingsvermogen.

Dansers kunnen hun benen tot 15 mph bewegen en 100 keer per minuut draaien, vindt een kinesioloog die ze bestudeert. Voor draaien en springen hebben ze ook ongelooflijk krachtige kern- en beenspieren.

In tegenstelling tot hoe de meeste atleten bewegen, oefenen dansers kracht uit over hun hele lichaam. Om hun flexibiliteit en behendigheid te vergroten, schrijven atleten die andere sporten beoefenen zich vaak in voor danslessen.

Dans vraagt ​​veel kracht en uithoudingsvermogen. In vergelijking met de meeste atleten zijn professionele ballerina's sterker. Ze kunnen gedurende langere tijd trainen omdat ze een hoog uithoudingsvermogen hebben. Balletdansers beschikken doorgaans over uitzonderlijke coördinatie, flexibiliteit en behendigheid.

Waarom dansen een sport is?

Dansen vereist veel vaardigheid

Dansers moeten een bepaald niveau van vaardigheid bezitten om goed te presteren, net als in de meeste sporten. Dit soort vaardigheden krijg je ook niet van de ene op de andere dag. Om er bedreven in te worden, kost het vaak vele jaren inspanning en honderden uren.

Een ervaren danser en een nieuwe danser zijn werelden van elkaar verwijderd. Dansers trainen en verbeteren hun vaardigheden in de loop van de tijd.

Niemand kan zomaar het podium betreden, foutloos gaan dansen en weer vertrekken. Het kost veel tijd om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de dansen uit het hoofd te leren, de verschillende bewegingen uit te voeren en samen te werken met andere dansers of regisseurs.

Dansers moeten veel vaardigheid en tijd investeren in het creëren, leren en uitvoeren van de dansen om ze mooi en sierlijk te maken.

Dansers moeten regelmatig oefenen

Elke grote atleet ontwikkelde zich niet van de ene op de andere dag tot een expert in hun vakgebied. Ze moesten vaak veel oefenen, en ze moesten vaak heel consequent oefenen. Dansers kunnen ook baat hebben bij consequent oefenen. Dansers moeten regelmatig oefenen om beter te worden.

Mogelijk moet u zes of zeven dagen per week oefenen, afhankelijk van het soort dans dat u uitvoert en het beoogde publiek. Ook deze oefeningen zijn niet eenvoudig; sommige zijn lang en moeilijk.

Er is veel toewijding gedurende een lange periode nodig om succesvol te zijn in dansen. Na vele jaren van training word je vaardiger en vaardiger als danser.

Zoals bij elke sport, verlies je een deel van de vaardigheden die je had ontwikkeld als je voor langere tijd stopt met oefenen en moet je helemaal opnieuw beginnen.

Dansen is fysiek moeilijk

Sport vereist fysieke inspanning, wat een van de belangrijkste punten is in de definitie van een sport. Dansen is een van die sporten als er ooit een was die enige fysieke inspanning vereiste. Dansers moeten veel fysiek veeleisende routinematige trainingen, oefeningen en optredens doorstaan.

Het merendeel van de vereiste bewegingen en technieken is een uitdaging om onder de knie te krijgen, naast de vereiste om consequent gedurende langere tijd te dansen. Het aannemen van specifieke posities en het uitvoeren van de meeste vereiste dansbewegingen vergt veel fysieke vaardigheid en inspanning.

Is dansen een sport? Waarom? - Vijfsterrensport (1)

Talloze dansers lijken door de lucht te zweven en voeren hun routine met weinig tot geen inspanning uit als ze dansen. De hoeveelheid fysieke inspanning die nodig is om moeilijke bewegingen uit te voeren, is ongelooflijk, ondanks het feit dat het voor een waarnemer misschien zo lijkt.

Dansers concurreren op wedstrijden

Hoewel danswedstrijden niet altijd nodig zijn, vinden ze wel af en toe plaats. Er is een breed scala aan wedstrijden beschikbaar voor dansers, en ze strijden overal en in alle verschillende stijlen. Dansers kunnen deelnemen aan live wedstrijden, online wedstrijden of wedstrijden in de studio.

Danswedstrijden worden volgens velen niet op televisie uitgezonden, dus het kan niet als een sport worden beschouwd. Omdat er tegenwoordig zoveel danswedstrijden op televisie zijn, is dat een achterhaald en archaïsch idee.

Dansers moeten een goed uithoudingsvermogen hebben

De meeste rechtvaardigingen die we tot nu toe hebben besproken waarom dansen in aanmerking komt als een sport, hebben benadrukt hoeveel tijd, talent en moeite het kost om goed te dansen. Aan de andere kant is uithoudingsvermogen een van de belangrijkste aspecten van dansen.

Voetballers moeten veel rennen en gedurende langere tijd spelen. Tennissers moeten tijdens wedstrijden constant bewegen en met hun rackets zwaaien.

Om goed te presteren op het podium, moeten dansers regelmatig moeilijke bewegingen oefenen en hun training gebruiken. De meeste sporten vragen enorm veel uithoudingsvermogen van spelers, en dansen is daarop geen uitzondering.

Uitstekende dansers kunnen worden onderscheiden van degenen die net beginnen door hun uithoudingsvermogen, wat een van de belangrijkste factoren is. Je moet van nature heel veel uithoudingsvermogen ontwikkelen om goed te kunnen dansen.

Dansers moeten flexibel zijn

Voor veel sporten zijn flexibiliteit en atletisch vermogen essentieel. Je moet veel bewegen en fysieke inspanning leveren om te sporten. De moeilijkheidsgraad van sporten zal stijgen als je niet flexibel bent.

Flexibiliteit is een belangrijke vaardigheid, vooral voor dansers. Er zijn talloze bewegingen in veel verschillende dansidiomen die een enorme uitdaging zouden zijn voor iemand die niet flexibel is.

De splitsingen, die extreme flexibiliteit vereisen, zijn een van de meest bekende dansbewegingen. Proberen om zo moeiteloos mogelijk over te komen op het toekijkende publiek is een belangrijk aspect van dansen. Een aspect van dansen dat mensen vaak over het hoofd zien, is het uitvoeren van een dansroutine op een manier die het zo moeiteloos mogelijk laat lijken.

Dans vereist discipline en kracht

Dansers die meedoen, zijn gedisciplineerd om obstakels te overwinnen en pijn te verdragen, omdat het nooit eenvoudig is om naar de top te stijgen. Het kan oefenen zijn, routines leren met complexe choreografieën, techniek aanscherpen, formaties leren, of een aantal andere dingen.

Iedereen wordt gedwongen tot het punt van zweten, pijnlijke spieren, tranen, gebroken botten en af ​​en toe zelfs het idee om op te geven. Kracht is belangrijk in bijna alle sporten. Zonder kracht zouden dansers een voorstelling niet kunnen voltooien.

Dansers ontvangen prijzen bij wedstrijden

Op basis van hun dansvaardigheid worden de beste dansers in wedstrijden erkend. De mate waarin juryleden genoten van de stijl of techniek van een danser, bepaalt hoe goed ze de uitvoering beoordeelden. Tot de laatste ronde, wanneer alle deelnemers samen optreden, strijden dansers.

Is dansen een sport? Waarom? - Vijfsterrensport (2)

Mensen kijken graag naar danswedstrijden, waardoor ze erg populair zijn. Sommigen van hen hebben zelfs concurrentie. In sommige competities reiken juryleden prijzen uit op basis van de kwaliteit van de prestaties van de dansers. Er zijn af en toe extra onderscheidingen. Typische categorieën zijn onder meer de beste algehele uitvoering of de beste choreograaf.

Dansers dragen doorgaans beschermende kleding, waaronder schoenen, hoofddeksels, knie-, elleboog-, pols- en scheenbeschermers. Ze treden ook vaak alleen of in paren op.

Bovendien kleden ze zich in lange broeken en shirts die hun armen en benen bedekken. Ze kunnen tijdens het dansen gekleed zijn in maillots of panty's. Om zichzelf te beschermen tegen schade, kunnen ze ook lichaamstape gebruiken.

Dansers moeten erg gecoördineerd zijn

Sport is een soort dans tussen demonstraties van menselijk potentieel en tactiek. Om succesvol te zijn in welke sport dan ook, moet je een uitstekende oog-handcoördinatie en algehele lichaamsbeheersing hebben.

Atleten moeten een uitstekende coördinatie hebben om goed te kunnen presteren in de sport. Dit geldt vooral voor dansers.

Dans is een ietwat ongebruikelijke sport omdat het vereist dat de danser een ongelooflijk nauwkeurige lichaamsbeheersing heeft. Of we ons er nu op concentreren of niet, coördinatie is een cruciaal onderdeel van alle sporten. Het is echter cruciaal voor dansers.

Dansers moeten volledige controle hebben over welke ledematen en lichaamsdelen op bepaalde momenten bewegen en welke volledig stil blijven, afhankelijk van het soort dans dat ze uitvoeren.

Dansers moeten dansen onthouden

Als je naar een danser kijkt, let je vaak op de fysieke eisen van de sport. Dansers moeten zich concentreren en veel meer onthouden dan je zou denken, ook al is wat ze fysiek doen belangrijk.

Ongelooflijk, meer sporten dan je zou denken om deze ondergewaardeerde mentale component te betrekken. Het onthouden van toneelstukken en het overwegen van de sterke en zwakke punten van het andere team zijn bijvoorbeeld erg belangrijk in sporten zoals voetbal.

Hoewel de fysieke kant van dansen vaak te veel wordt benadrukt, moeten dansers ook routines leren, bewegingen analyseren en berekeningen in een fractie van een seconde uitvoeren. Snel denken is nodig om goed te kunnen dansen. Dansers verwaarlozen vaak hun mentale kant.

Dansers moeten trainen om sterker te worden

De fysieke samenstelling van de atleten speelt een grote rol in de meeste sporten. Atleten die erg gespierd en aan de grotere kant zijn, zijn te vinden in veel van de fysiek zwaardere sporten, zoals voetbal en basketbal.

Hoewel dansen een vrij fysieke sport is, zijn de atleten meestal niet overdreven gespierd en hoeven ze dat ook niet te zijn. Dit maakt dansen uniek. Dansers moeten behendig en lichtvoetig zijn, daarom hebben ze de neiging om kleinere frames te hebben.

Dansen vereist speciale uitrusting

Bijna elke populaire sport die je kunt bedenken, gebruikt uitrusting die specifiek is voor die sport, waaronder voetbal, honkbal, voetbal en tennis. Verrassend genoeg is er veel gespecialiseerde uitrusting nodig voor dans.

Voor bepaalde dansstijlen is een bepaald stel schoenen en kleding vereist. Naast hun kostuums nemen dansers vaak rekwisieten op in hun uitvoeringen om dingen door elkaar te halen en visuele interesse toe te voegen.

Sjaals, hoeden, wandelstokken en bandana's zijn enkele van de meest gebruikte rekwisieten door dansers, hoewel ze bijna alles kunnen gebruiken. Af en toe zijn dansers vrij om elk rekwisiet te gebruiken dat ze interessant of nuttig vinden, maar bij sommige wedstrijden is de verscheidenheid of hoeveelheid toegestane rekwisieten beperkt.

Laatste gedachten

De nadruk op training, kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit bij dansen maakt het tot een sport. Net als elke andere sport biedt dansen beloningen voor degenen die bereid zijn tijd te besteden aan het aanscherpen van hun vaardigheden. De sport vraagt ​​ook veel mentale inspanning, wat vaak vergeten wordt.

Deel het met je vrienden!

Labels:Dansen

Is dansen een sport? Waarom? - Vijfsterrensport (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 6511

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.