Waarom werken in de zorg? | TMI (2024)

Waarom werken in de zorg? | TMI (1)

Achtergrondinformatie

Home > Blog > Waarom werken in de zorg?

Auteur:

Waarom werken in de zorg? | TMI (2)

Cynthia Buckert 21 december 2021

Wil je werken in de zorg? Mooi, want jouw hulp is hard nodig! Waarom zou je bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende IG willen worden? Er zijn talloze redenen: iedere werkdag is anders, het zijn beroepen met baanzekerheid of het is gewoon je roeping. En zo zijn er nog veel meer redenen waarom je wilt werken in de gezondheidszorg. Een omscholing naar de zorg wel of niet doen? Dat lees je in deze blog.

Jij kunt het verschil maken

Met werken in de zorg kun je het verschil maken. In de zorg zet jij je elke dag in voor anderen. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen voorbehouden en verpleegtechnische handelingen; je stelt de patiënt en diens naasten gerust, je bent een luisterend oor en hebt als doel uiteindelijk de patiënt weer beter te maken. Lukt dat niet? Dan zorg je dat de patiënt in zijn of haar laatste fase van het leven liefdevolle zorg krijgt. Voor iedereen is de zorg op een bepaald moment in zijn of haar leven een belangrijke factor, veel zorgprofessionals vinden het dan ook dankbaar werk.

Het is je roeping

Veel verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en andere zorgverleners geven aan dat ze hun beroep als roeping zien. Het zorgzame aspect, omgaan met mensen en het redden van mensenlevens is voor velen de reden waarom zij in de zorg zijn gaan werken. Ook als je op een later moment wilt werken in de zorg en laat omscholen tot zorgprofessional is dat mogelijk. Zo koos Anoeschka van Amstel er bijvoorbeeld voor om op haar veertigste haar kantoorbaan op te zeggen en zich te laten omscholen tot OK-assistent.

Werken met hoofd, hart en handen

Werken in de zorg is leuk en interessant, maar vraagt ook veel van je. Allereerst moet je werken met je hoofd; je kennis over de laatste ontwikkelingen binnen de zorg moet altijd up-to-date zijn. Daarnaast zijn je sociale vaardigheden, zoals een empathisch vermogen net zo belangrijk; je hart. Ten slotte moet je alle kennis en vaardigheden ook kunnen toepassen in de praktijk; je handen.

Iedere werkdag is anders

Binnen de zorg, of het nu in de VVT, jeugdzorg of ziekenhuis is, is het werk heel afwisselend. Waarom werken in het ziekenhuis? Afhankelijk van de afdeling waar je gaat werken, krijg je dagelijks nieuwe patiënten en elk contact is anders. Ook werk je samen met verschillende collega’s. Bijvoorbeeld als oncologieverpleegkundige werk je samen met een diëtist en fysiotherapeut, tot aan een transferverpleegkundige. Daarbij kunnen er bij de patiënt complicaties optreden en is het als zorgprofessional de taak om daar adequaat naar te handelen. Het feit dat je met mensen werkt en het hebben van patiëntencontact, maakt je werkdag ook iedere dag anders. Omdat je nooit weet of en wanneer er complicaties optreden, maakt het werken in de gezondheidszorg je werkdagen compleet anders dan wanneer je een kantoorbaan hebt.

Er zijn veel collega’s nodig

Er is heel veel werk in de zorg, hierdoor heerst er ook een personeelstekort. Er zijn vooral veel tekorten onder (gespecialiseerd) verpleegkundigen, paramedici en verzorgenden. Daarom is werken in de zorg een beroep met baanzekerheid. Een bijkomend voordeel wanneer je je laat omscholen binnen de zorg, is dat je vaak al een inkomen hebt tijdens het leertraject. Daarnaast is je opleiding grotendeels in de praktijk. Continu in de boeken zitten, is binnen de zorg niet aan de orde.

Hoge werkzekerheid

Een andere motivatie om te werken in de zorg is dat het een baan is van de toekomst. Mensen worden over het algemeen steeds ouder en er vindt vergrijzing plaats. Daarbij kan robotisering ondersteunen bij de zorg, maar een verpleegkundige of verzorgende is natuurlijk nooit te vervangen. Er zal daarom áltijd vraag zijn naar zorgpersoneel. Daarnaast zijn er binnen de zorg genoeg mogelijkheden om door te groeien. Je kunt kiezen voor een andere specialisatie, een ander vakgebied of je wordt bijvoorbeeld teamleider of afdelingshoofd.

Ambitie voor een buitenlands avontuur?

Als zorgverlener zijn er veel mogelijkheden om in het buitenland te werken. Via TMI kun je bijvoorbeeld in de Caribbean werken. Als zorgverlener in de Caribbean moet je flexibel zijn, omdat de processen daar heel anders ingericht zijn waardoor het werk veel minder snel gaat dan we in Nederland zijn gewend. Gelukkig horen wij van zorgprofessionals die dit avontuur al aangegaan zijn, dat je snel went aan deze werkwijze. En hoewel je veertig uur per week werkt, is dat in de Caribbean een heel ander gevoel. Na je dienst duik je zo de zee in of drink je samen met collega’s nog even een co*cktail bij een strandtent. Gelukkig is het niet alleen mogelijk om tussen de flamingo’s te werken, maar je kan ook werken naast de skipistes! En waarom zou je dan in de zorg willen werken in Zwitserland? Hier liggen de salarissen twee tot drie keer hoger dan in Nederland! Tevens is Zwitserland een prachtig, natuurrijk land waar je veel mooie uitstapjes kunt maken.

Ervaringen van zorgprofessionals

Bij TMI detacheren en bemiddelen wij zorgprofessionals binnen allerlei branches. Je kunt werken in een ziekenhuis, privékliniek, de ggz, VVT, ambulance, jeugdzorg, GGD of verzekeringsgeneeskunde. Zo is ook ambulancechauffeur Herman van Voorst als gedetacheerde aan het werk. Herman is ambulancechauffeur voor TMI in regio Rotterdam. Zolang hij het lichamelijk allemaal nog aankan, hoopt hij dit werk nog heel lang te mogen doen.

Ook Kimja van der Meer-Schouten die via TMI werkzaam is al oncologieverpleegkundige. “Ik ga iedere dag met veel plezier naar mijn werk, omdat ik weet dat ik met mijn werk daadwerkelijk het verschil maak”, aldus Kimja.

Werken in de zorg via TMI?

Bekijk vacatures

Werken in de zorg via TMI?

Bekijk de vacatures

Deel dit artikel

TMI
Amsterdam
Processorstraat 12
1033 NZ Amsterdam

Groningen
Leonard Springerlaan 35

info@tmi.nl
020 – 717 3527

 • Vacatures in de zorg
 • Trainingen
 • Ik zoek personeel
 • Veelgestelde vragen
 • Contact
 • Cookieverklaring
 • Algemene voorwaarden TMI
 • Privacyverklaring
 • Disclaimer
 • Werken bij TMI
 • Beroepen in de zorg

Waarom werken in de zorg? | TMI (3)Waarom werken in de zorg? | TMI (4)Waarom werken in de zorg? | TMI (5)

© 2001 - 2024

Waarom werken in de zorg? | TMI (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5832

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.